For informasjon ta kontakt via telefon, fax brev eller e-post.

Faks: ..................... 70 06 71 54
Tel: ........................ 70 04 03 00
Post adresse: .......... 6151Ørsta, Box 46
E-post: ................... booking@bondalselva-camp.no

Med Vennleg Helsing